אסיר בלוקישקי בוילנה
מנחם בגין מבקר בכותל
מנחם בגין בגבול הצפון
מרכז מורשת מנחם בגין
מנחם בגין בחתימת הסכמי קמפ-דייויד
אוהל השלום
במסיבת עיתונאים עם אנואר סאדאת
נאום בכנסת בעת ביקור סאדאת
4 3 2 1