אסיר בלוקישקי בוילנה
מנחם בגין בגבול הצפון
במסיבת עיתונאים עם אנואר סאדאת
מנחם בגין מבקר בכותל
אוהל השלום
מנחם בגין בחתימת הסכמי קמפ-דייויד
מרכז מורשת מנחם בגין
נאום בכנסת בעת ביקור סאדאת
4 3 2 1