מנחם בגין בגבול הצפון
מרכז מורשת מנחם בגין
במסיבת עיתונאים עם אנואר סאדאת
אסיר בלוקישקי בוילנה
אוהל השלום
מנחם בגין מבקר בכותל
מנחם בגין בחתימת הסכמי קמפ-דייויד
נאום בכנסת בעת ביקור סאדאת
4 3 2 1