מנחם בגין מבקר בכותל
מרכז מורשת מנחם בגין
במסיבת עיתונאים עם אנואר סאדאת
אסיר בלוקישקי בוילנה
מנחם בגין בגבול הצפון
מנחם בגין בחתימת הסכמי קמפ-דייויד
אוהל השלום
נאום בכנסת בעת ביקור סאדאת
4 3 2 1