מנחם בגין מבקר בכותל
אסיר בלוקישקי בוילנה
במסיבת עיתונאים עם אנואר סאדאת
מרכז מורשת מנחם בגין
מנחם בגין בגבול הצפון
אוהל השלום
מנחם בגין בחתימת הסכמי קמפ-דייויד
נאום בכנסת בעת ביקור סאדאת
5 4 3 2 1