אסיר בלוקישקי בוילנה
מנחם בגין מבקר בכותל
במסיבת עיתונאים עם אנואר סאדאת
מנחם בגין בגבול הצפון
אוהל השלום
מרכז מורשת מנחם בגין
מנחם בגין בחתימת הסכמי קמפ-דייויד
נאום בכנסת בעת ביקור סאדאת