מנחם בגין מבקר בכותל
אסיר בלוקישקי בוילנה
במסיבת עיתונאים עם אנואר סאדאת
אוהל השלום
מנחם בגין בחתימת הסכמי קמפ-דייויד
מרכז מורשת מנחם בגין
מנחם בגין בגבול הצפון
נאום בכנסת בעת ביקור סאדאת