"מוחו של ישראל הוא תמצית המחשבה של 120 דורות – 120 דורות של הוגי דעות של מחפשי אלוהים ומוצאיו. כוח ההמצאה של המוח הזה גדול האוצרות 'הטבעיים' שלנו הוא בלתי מוגבל".

מנחם בגין, ה' באייר תש"ח

מרכז מורשת מנחם בגין מעניק מדי שלושה פרסים בסך 10,000 ₪ כל אחד לעבודות מחקר מצטיינות (דוקטורט או מאסטר), ושלושה פרסים בסך 3,000 ₪ כל אחד לעבודות סמינר מצטיינות.

הפרסים מוענקים לעבודות סמינר ומחקר שנכתבו באחד מהנושאים הבאים:

א. מנחם בגין, פועלו ומורשתו בתחומים: חירות האדם, צדק חברתי, שיבת ציון, עליונות המשפט, שלמות המולדת והזכות לביטחון.
ב. המאבק הציוני להקמתה ולהישרדותה של מדינת ישראל
ג. הארגון הצבאי לאומי
ד. ישראל מדינה יהודית דמוקרטית
ה. משנתו הציונית של מנחם בגין
ו. תהליך השלום עם מצרים
ז. אתיקה של השלטון בישראל

זוכי פרסי המחקר של מרכז מורשת בגין לשנת תשע"ז:


עבודות סמינר

"שחיתות ציבורית ברשויות מקומיות אל מול שחיתות בשלטון המרכזי"
מאת: שיר ראפ

"חווית מאסרן של אסירות האצ"ל והלח"י לפי מכתביהן"
מאת: יעל נהרי
מלגה ע"ש ירוחם סלוחובסקי ז"ל

"לימודי המשפטים של גולי המחתרות במחנות המעצר באפריקה"
מאת: אור חזן ועדי בן עטיה
מלגה ע"ש ירוחם סלוחובסקי ז"ל

"הדרך שלא נבחרה – הגותו הכלכלית של זלמן דוד לבונטין ואדניה הפילוסופיים"
מאת: דביר שוורץ
מלגה ע"ש יצחק וגליה שמאע ז"ל

תזה ודוקטורט

"מדינת הלאום של העם היהודי ולאומיות יהודית במשפט הישראלי"
מאת: טל רפאל
מלגה ע"ש ישראל (איזי) אספר ז"ל

"ממלון פארק ל'מחתרת היהודית' מקומם של מתנחלי קרית ארבע חברון בעיצוב דרכה האידיאולוגית של ההתנחלות בישע, 1967-1984"
מאת: משה אוריאל

"האצ"ל בחזית המשפטית בתקופת 'המרד' – 1944-1948"
מאת: חן-ציון ניות